گواهینامه ها

شركت اردشیر سلمان از همان ابتدا ، مديريت كردن فرآيندها و فعاليتها را بر اساس سيستمي مدون در دستور كار قرار داده و در سال 85 موفق به اخذ اولين گريد از سوي مشتري گرديد وپس از آن سيستم مديريت كيفيت سازمان برمبناي استانداردهاي  ISO 9001  و ISO TS 16949 و الزامات خاص مشتريان از جمله ساپكو پايه ريزي شده و با تلاش بي وقفه موفق به دريافت گواهينامه ها و گریدهای ذیل گرديده است.

گواهینامه ISO 9001:2008

گواهینامه ISO TS 16949 : 2009

گرید B ساپکو